sponsor banner 1
sponsor banner 2

Forord


Markedsføringsretten foreligger nu i en stærkt revideret og udvidet udgave. Bogen er en samlet fremstilling af de regler, der regulerer private og offentlige virksomheders markedsføringsaktiviteter, herunder anvendelsen af varemærker og andre forretningskendetegn. Bogen er nu inddelt i en almindelig del og en speciel del, der går i dybden med udvalgte emner.

Fremstillingen er tilrettelagt ud fra en problemorienteret tilgang til emnefeltet frem for en mere slavisk gennemgang af de enkelte paragraffer. Bogen adskiller sig fra lignende fremstillinger ved bl.a en systematisk behandling af hele kendetegnsretten, herunder varemærker og domænenavne, og ikke blot den kendetegnsretlige generalklausul i markedsføringslovens § 18. Dette er gjort ud fra en betragtning om, at forretningskendetegn i bred forstand er en væsentlig og integreret del af virksomhedernes markedsføringsaktiviteter.

Bogens første kapitel giver en generel indføring i markedsføringsretten, herunder særligt markedsføringsloven og den unionsretlige markedsføringsret. Disse emner uddybes og perspektiveres i bogens øvrige kapitler. Den unionsretlige regulering og EU-domstolens praksis er indarbejdet i fremstillingen. De første domme vedrørende handelspraksisdirektivet har bl.a. medført ophævelse af de danske forbud mod rabatmærker og konkurrencer, men vil også fremover få stor betydning for fortolkning af loven, herunder begrebet god markedsføringsskik.

Bogen udgives under en Creative Commons licens, der bl.a. giver tilladelse til fremstilling af eksemplarer, spredning og tilgængeliggørelse for almenheden, forudsat at disse handlinger ikke har kommerciel karakter. Bogen er lagt ud på hjemmesiden www.markedsforingsretten.dk, hvor der også lægges materiale af relevans for bogens emne. Bogen er opdateret til og med juli 2011.København og Frederiksberg, august 2011


Peter Møgelvang-Hansen       Thomas Riis       Jan Trzaskowski
Creative Commons License