sponsor banner 1
sponsor banner 2

markedsforingsretten.dk


Velkommen til hjemmesiden for den elektroniske udgave af Markedsføringsretten, som nu foreligger i 2. udgave. Bogen vil løbende blive gjort tilgængelig på på dette sted. Det er vores håb, at studerende, praktikere og andre interesserede vil bruge bogen og den tilknyttede materialesamling. Bogen kan i øvrigt købes på www.extuto.com eller hos din lokale boghandler.

Markedsføringsretten er en samlet fremstilling af de regler, der sætter grænserne for virksomheders markedsføring, herunder anvendelse af varemærker og andre forretningskendetegn. Bogen inddrager den unionsretlige regulering, herunder retspraksis fra EU-domstolen og forhold vedrørende markedsføring i EU’s indre marked.

Bogen anvendes som lærebog på bl.a. Copenhagen Business School og Aalborg Universitet. Bogen er også velegnet for praktikere.            Peter Møgelvang-Hansen       Thomas Riis       Jan Trzaskowski

Creative Commons License